کلینیک ارتوپدی فنی ظفر

کلینیک ارتوپدی فنی ظفر

مرکز تخصصی ساخت ارتزها و پروتز های اندام فوقانی و تحتانی ، ستون فقرات ، پروتز های زیبایی ، کفش و کفی طبی و مشاوره
حرفه ای کار میکنیم زیرا علمی آموخته ایم .
نظام پزشکی : 1-پ-447

محصولات و خدمات ما
نمونه کار ما